Samenlevingscontract wint aan populariteit

Print
Het aantal samenlevingscontracten dat elk jaar wordt afgesloten, wint terrein ten opzicht van de huwelijken. Het merendeel van die contracten wordt in Vlaanderen afgesloten. Daar worden er ook meer ontbonden dan elders in het land.
Sinds de invoering van de wet op wettelijk samenwonen in 2000, hebben in ons land 96.039 personen een samenlevingscontract afgesloten. Daarvan deed 58% dat in Vlaanderen, een derde in Wallonië en slechts 8% in het Brussels gewest.

Van die bijna 100.000 personen hebben er intussen al iets meer dan één op vijf, met name 21.083, het contract. Zo heeft een samenlevingscontract blijkbaar minder kans op slagen in Vlaanderen - 28% mislukt - dan in Wallonië of Brussel, waar vijftien op honderd contracten gemiddeld sneuvelen.

In 2005 sloten 30.749 personen een samenlevingscontract af. Dat waren er 12.251 meer dan het jaar ervoor.