Keulen erkent eerste Vlaamse moskeeën

Print
Volgend jaar worden de eerste moskeeën in Vlaanderen officieel erkend, zegt Vlaams minister van Inburgering Marino Keulen. Het gaat om zeven moskeegemeenschappen.
Door de erkenning kunnen ze subsidies krijgen. Voorwaarde is wel dat de moskeeën zich inbedden in Vlaanderen, onder meer door extremisme uit de werking te leren en de pluralistische samenleving te erkennen.

De islam is sinds 1974 één van de zes erkende godsdiensten in ons land, maar in tegenstelling tot lokale geloofsgemeenschappen van andere godsdiensten, zoals kerken en synagogen, kregen de moskeeën tot nu toe geen subsidies.