Agenten geconfronteerd met gsm-camera's

Print
Politieagenten die op straat tussenbeide komen, worden steeds vaker geconfronteerd met personen die hun optreden met een gsm-camera vastleggen.
De opnames leveren bij het Comité P, dat de goede werking van de politiediensten in België controleert, steeds meer klachten op tegen agenten. De interne controlediensten van de politie hebben daar ook weet van.

"Vroeger deden foto's over fout geparkeerde politiewagens op internet de ronde om de draak met ons te steken. De jongste tijd worden dergelijke foto's echter niet alleen per e-mail naar ons doorgestuurd, maar ook naar het overkoepelende controlecomité van de politiediensten (Comité P)," zeggen de Brusselse politiediensten.

De agenten op het terrein stellen dat ze, ook al volgen ze de regels van de kunst, ingeval van een klacht bij het Comité P toch een hele administratieve procedure over zich heen krijgen.