Vlaamse uitstoot broeikasgassen in 2005 sterk gedaald

Print
De uitstoot van broeikasgassen is in Vlaanderen in 2005 sterk gedaald.
De uitstoot lag in 2005 wel nog 1,9 pct hoger dan in 1990, maar toch is Vlaanderen op de goede weg om de Kyoto-doelstelling - een daling van de broeikasgassen met 5,2 pct tegen 2012 - te halen. Dat zegt Vlaams minister van Leefmilieu Kris Peeters.

De uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen daalde van 91 Mton CO2-equivalent in 2004 tot 89,5 Mton in 2005, zo blijkt uit MIRA-cijfers. Die daling komt vooral door een daling van de CO2-uitstoot, veroorzaakt door een lager energieverbruik.
Hoewel de CO2-uitstoot sinds 2003 daalt, lag de CO2-uitstoot anno 2005 nog 11,7 pct hoger dan in 1990, terwijl de uitstoot van andere gassen wel is afgenomen.

Bovendien zet de dalende emissietrend zich ook niet in alle sectoren door. Zo ligt de uitstoot in de transportsector 26,5 pct, in de sector van de gebouwen 20,2 pct en in de energiesector 10,8 pct hoger dan in 1990. De industrie- en landbouwsector doen het met respectievelijk -15,0 en 15,1 pct wel een pak beter dan in 1990.
Om de Vlaming aan te moedigen zelf inspanningen te doen, lanceert minister Peeters een publieksbrochure met concrete tips. Hij stelt daarbij het ton-contract voor. Daarmee kan elke Vlaming bijhouden hoeveel CO2-besparing zijn acties opbrengen.