50 extra camera's op kruispunten

Print
Volgend jaar zullen zeker 52 kruispunten in Vlaanderen uitgerust worden met roodlichtcamera's. Als er voldoende geld is, komen er nog op 20 andere kruispunten onbemande camera's.
De extra camera's moeten de gevaarlijke punten helpen wegwerken. Dat blijkt uit de beleidsbrief 2006-2007 van Vlaams minister van Openbare Werken Kris Peeters.

Uit de beleidsbrief blijkt ook dat de problemen met de onbemande camera's langs Vlaamse wegen binnenkort van de baan zouden moeten zijn.
Eerder dit jaar bleek dat maar een beperkt aantal roodlichtcamera's (die naast snelheid ook roodlichtnegatie controleren) en snelheidscamera's langs Vlaamse wegen effectief werkte.
Van de 403 kruispunten met roodlichtcamera's waren er maar 306 effectief werkzaam, van de 154 snelheidscamera's amper 21 (cijfers van mei 2006). Veel snelheidscamera's bleken buiten dienst gesteld omdat de foto's onbetrouwbaar konden zijn door reflecties.

De Vlaamse ministers Kris Peeters (Openbare Werken) en Kathleen Van Brempt (Mobilitiet) beloofden een oplossing "voor de zomervakantie". Zo zouden de bestaande snelheidscamera's uitgerust woren met een dubbele fototechnologie om zo het 'reflectie-probleem' op te lossen.

Maar uit de beleidsbrief van Peeters blijkt dat de FOD Economie, bevoegd voor de ijking van de camera's, pas op 3 juli 2006 zijn akkoord gaf om de bestaande camera's aan te passen. Volgens Peeters konden daarom nog maar 40 onbemande snelheidscamera's terug in dienst worden genomen.
"De resterende 125 onbemande camera's zullen in de komende maanden opnieuw in dienst worden genomen na uitvoering van de nodige aanpassingen," luidt het.

Peeters blikt ook vooruit naar de mogelijkheden van digitale flitscamera's. Daardoor zouden ook andere overtredingen zoals pechstrookrijden, het negeren van inhaalverboden, spookrijden, het niet respecteren van afstanden tussen vrachtwagens, "automatisch" kunnen worden vastgegelgd en beboet.
"De digitale technologie laat ook toe onbemande snelheidscamera's te plaatsen op gevoelige punten op het autosnelwegennet," stelt Peeters.

Onlangs liet federaal minister van Economie Marc Verwilghen verstaan dat het wettelijk kader om digitale onbemande camera's te gaan gebruiken, bijna rond is. Rond midden november nog zou er een KB moeten verschijnen dat digitaal flitsen mogelijk maakt.