Bio-ecologisch bouwen

Woensdag 18 oktober wordt in de gemeentehuis om 20 u een informatieavond georganiseerd over het gebruik van bio-ecologische bouwmaterialen.

ksleurs

BR>

Dit op initiatief van de milieuraad en het gemeentebestuur. Eerst wordt algemene toelichting over het bio-ecologisch bouwen gegeven en in een tweede deel wordt een gemeentelijk subsidiereglement toegelicht. Meer info bij de gemeentelijke milieuambtenaar Fabian Spreeuwers: 011/34 92 38.