Belangstellenden gezocht voor erfgoedraad

Herk-de- Stad wil starten met een erfgoedraad, die de stad moet adviseren over de (betere) bewaring van elementen uit het Herkse verleden.

ksleurs

BR>

De stad zoekt nu belangstellenden om in de raad te zetelen. Onder erfgoed vallen alle overblijfselen en getuigen van het Herkse verleden in de ruimste zin van het woord. Het gaat om artefacten, materiële overblijfselen, geschreven documenten, mondelinge getuigenissen, beeld- en geluidsmateriaal, archiefdocumenten.

De erfgoedraad moet meehelpen dat erfgoed zo dicht mogelijk bij het grote publiek te brengen, in Herkde- Stad en ook daarbuiten. De raad krijgt van de stad 1.000 euro steun om de eigen werking te betalen.

Contact: Nele Rombauts, tel. 013 35 99 50, nele.rombauts@herk-destad. be.