Ontwerp sociaal plan voor bedienden bereikt bij TC

Directie en vakbonden van het chemieconcern Tessenderlo Chemie hebben in de loop van maandagavond een ontwerp-cao bereikt voor de 31 bedienden die in het kader van een herstructurering in de vestigingen in Tessenderlo en Ham moeten afvloeien.

Belga

Het voorakkoord wordt donderdag en vrijdag ter stemming aan het personeel voorgelegd, zegt vakbondsafgevaardigde Kristel Steegmans van het LBC.

Vorige week keurden de 146 arbeiders die in de drie Limburgse vestigingen moeten afvloeien al een voorstel van sociaal plan goed. Dat gebeurde met een nipte meerderheid.

Net zoals dat voorakkoord voorziet het cao-voorstel voor de bedienden eveneens in een verplicht brugpensioen van 56 en 58 jaar, gespreid over 2007 en 2008. In de ontwerp van cao is ook de mogelijkheid tot tijdskrediet, een regeling vrijwillig vertrek en een regeling gedwongen ontslag voorzien. Het aantal gedwongen ontslagen is evenwel verwaarloosbaar aangezien de overheveling van een gedeelte van het personeel van Brussel naar Tessenderlo de onderhandelaars de nodige ademruimte gaf, aldus nog Steegmans.

Naast 146 arbeiders en 31 bedienden moeten er bij Tessenderlo Chemie ook nog 20 kaderleden afvloeien.

De herstructurering bij Tessenderlo Chemie kadert in het herstelplan "Target 2007". Dat plan moet het resultaat van de groep met 30 miljoen euro verbeteren. Bij Tessenderlo Chemie in Limburg werken momenteel nog zowat 1.400 mensen.