117 toelagen voor zwaluwnesten

In Halen zijn dit jaar 117 nesten van zwaluwen geregistreerd.

ksleurs

BR>

Dat gebeurde bij negentien eigenaars, die daarvoor een toelage van de stad hebben aangevraagd.

De stad wil met de toelage de huis- en boerenzwaluwen mee in stand helpen houden. De populatie van deze zwaluwsoorten dreigt af te nemen. De steun bedraagt 20 euro voor een kolonie tot drie nesten. Vanaf een vierde nest komt er vijf euro per nest bij.