Stadsbestuur ondersteunt vernieuwende projecten

Print
Eind 2005 paste het stadsbestuur van Beringen het subsidiereglement voor sociaal-culturele verenigingen aan. Naast de gewone werkingssubsidies kunnen lokale verenigingen voortaan ook projectsubsidies aanvragen.
BR>
“Per jaar ondersteunt het stadsbestuur maximum vier projecten voor ten hoogste de helft van de artistieke kosten en met een maximum van 1.250 euro per project,” legt schepen van cultuur Mario Volders uit.

“Voorwaarde is dat het hierbij gaat om bijzondere of vernieuwende projecten georganiseerd door een Beringse vereniging aangesloten bij de stedelijke cultuurraad. De Beringse verenigingen bezitten namelijk heel wat creativiteit, maar die creativiteit omzetten in een reëel project, stuit dikwijls op financiële problemen. Het stadsbestuur wil via het toekennen van projectsubsidies een extra financiële stimulans geven bij de ontwikkeling van dergelijke niet alledaagse initiatieven.”

In 2006 dienden zes lokale verenigingen een aanvraag voor projectsubsidies in. Drie projecten werden aanvaard door het stadsbestuur. Verenigingen die in 2007 bijzondere of vernieuwende projecten op stapel staan hebben, kunnen nog tot 1 november een aanvraag voor projectsubsidies indienen bij de stad.Voor het reglement en het aanvraagformulier of bijkomende inlichtingen kunt u terecht bij de dienst cultuur 011 45 03 10 of cultuur@ beringen.be.