Riolering in Vliegeneindestraat

De gemeenteraad heeft het bestek goedgekeurd voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Vliegeneindestraat.

ksleurs

BR>

Ook het eerste gedeelte van de Melkstraat zal in het ontwerp worden opgenomen. Bij deze werken wordt ook een greppel met waterslokkers aangelegd en zal het wegdek vernieuwd worden.

Het voorontwerp dient opgemaakt te worden voor maart 2007. De kostprijs wordt geraamd op 1 miljoen euro.