Begeleiders en ouders werken samen rond opvoeding van kind

Print
Het stadsbestuur en Lokaal Overleg Platform (LOP) hebben het project ‘Op-Stap’ opgezet om maatschappelijk kwetsbare gezinnen extra te ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen.
BR>
“Op-Stap bestaat uit twee deelprojecten,” licht LOP-voorzitter Jan Bergans toe. “Peuters en kleuters en hun ouders bieden we taalstimulering en opvoedingsondersteuning aan. Kinderen van de lagere school gaan we begeleiden bij het maken van hun huiswerk en ook daarbij worden de ouders betrokken.”

In het voormalig hoofdgebouw van de mijn is een kindvriendelijke en veilige ontmoetingsruimte ingericht waar ouders en kinderen samen kunnen deelnemen aan leuke activiteiten. “Spelen, kruipen, rollebollen op de mat: het kan hier allemaal,” zegt begeleidster Ann De Middelaer.

“Dit project richt zich tot baby’s en peuters en ouders van maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Op schoolvrije dagen zijn ook hun broertjes en zusjes tot zes jaar welkom. We stimuleren ouders om leuke spelletjes te ontdekken en samen te spelen met hun kind.

Door de contacten met anderen worden kinderen die thuis geen Nederlands spreken als het ware ondergedompeld in een taalbad. Dit zorgt ervoor dat de stap naar de kleuterklas minder moeilijk wordt en dat de taalachterstand sneller ingehaald wordt.

Wij luisteren ook naar de vragen en verhalen van de ouders en zoeken samen naar de beste oplossing voor het gezin. Elke dinsdag- en donderdagvoormiddag kunnen hier acht gezinnen terecht. Wij sluiten de voormiddag af door samen een warme maaltijd te koken voor de kinderen.”