Conflict met gemeente doet Nielse tennisclub verdwijnen

Niel neemt de tennisterreinen op het gemeentelijk sportcomplex aan de Jozef Wauterlaan vanaf 1 april 2000 weer in eigen beheer. De gemeente verhuurde de terreinen de voorbije twintig jaar aan de Nielse tennisclub. De omschakeling houdt in dat iedere sportieveling voortaan op de tennisvelden terecht kan. De aankondiging is voor de tennisclub de spreekwoordelijke druppel. De vereniging houdt op te bestaan. De Nielse tennisclub ging twintig jaar geleden van start met 120 actieve leden. Aanvankelijk heette de vereniging Tennisclub Voco-Niel, later Tennisvrienden Niel.

Paul Van Roy

BR>De club draaide goed en er moest zelfs een wachtlijst voor toetreding worden aangelegd. François Verstrepen is de stichter en grote bezieler van de club. Maar er is ook altijd kritiek geweest op de verhuring van de terreinen aan de club. Tennissers die niet bij de club waren aangesloten, kwamen minder aan hun trekken. Dat zorgde wel eens voor wrevel. Het huurcontract van Tennisvrienden Niel loopt af op 31 maart 2000. Het bestuur besliste op de jongste gemeenteraad de terreinen niet langer te verhuren. "Dat houdt in dat voortaan iedereen op de terreinen terecht kan na het maken van een afspraak", zegt schepen van Sport Marie-Josée Vanherrewegen. "De voorbije jaren zijn tennissers die geen lid van de club waren al te vaak uit de boot gevallen."

De tennisclub heeft zichzelf dan maar meteen ontbonden. "De jongste tijd voelden we ons in de steek gelaten door het gemeentebestuur", stelt François Verstrepen. "Het onderhoud van de terreinen gebeurde uitsluitend door de tennisclub. Dat was niet meer houdbaar. Bovendien heeft de sportschepen ons bepaalde dingen beloofd, maar is ze die beloftes nooit nagekomen." "Het gemeentebestuur is zijn verplichtingen wat het onderhoud van de terreinen betreft altijd nagekomen. En beloftes heb ik nooit gemaakt", kaatst Marie-Josée Vanherrewegen de bal terug.