Verbruik elektriciteit stagneert

BRUSSEL -

Belga

BR>Het netto-elektriciteitsverbruik is het afgelopen jaar nagenoeg op hetzelfde niveau gebleven als in 1998. Volgens de eerste ramingen bedraagt de groei van het verbruik in 1999 inderdaad slechts een half procent tegenover 3 procent in 1998, zo bleek donderdag uit voorlopige statistieken van de Beroepsfederatie van Producenten en Verdelers van Elektriciteit in België.

De laatste vijf jaar bedroeg de groei van het verbruik 2,2 procent. De quasi-stagnatie is volgens de beroepsfederatie toe te schrijven aan een lager verbruik bij de basisindustrie, en dan vooral in de staalsector «meer bepaald als gevolg van het feit dat een belangrijk bedrijf in Henegouwen (Hoogovens/Boël, nvdr.) gedurende een groot deel van het jaar stilgelegen heeft.»

De nettoproductie van de elektriciteitscentrales in België, zelfproductie inbegrepen, steeg in 1999 met 1,5 procent. Het aandeel van de kerncentrales in de totale productie van het land blijft belangrijk met 57,8 procent. De klassieke thermische centrales tekenden voor 40,4 procent.

De totale investeringen vielen dit jaar wat terug. Volgens de eerste vooruitzichten worden de totale investeringsuitgaven voor productie, transport en distributie in 1999 geraamd op 26,1 miljard frank, tegenover 31,1 miljard vorig jaar.