Hij weet van de prins geen kwaad

Chris Princen werd voor enkele weken Belgisch rallykampioen. Reden genoeg om zijn naam te bespreken. De naam komt voor met een aantal varianten: Prins, De Prins, De Prince, Prins(s)en(s), Prince(n), Prin(t)z, Prync, Leprince. Wij herkennen het woord

prins

, Middelnederlands en Frans

prince

'prins, vorst, hoofd'. In die zin kan het een eigenschapsnaam zijn voor iemand met een prinselijk voorkomen. De naam kan ook op een anekdote teruggaan: de eerste drager van de naam heeft misschien de rol van prins gespeeld in een toneelstuk; of hij werd door zijn ouders 'onze prins' genoemd. Misschien was hij wel de

prince

(de 'beschermheer' of 'erevoorzitter') van een rederijkerskamer. De anekdote waarop de naamgeving berust en dus de reden waarom iemand zo genoemd werd, is meestal niet meer te achterhalen. Maar het principe zelf komt in bijnamen nog steeds voor. In mijn jeugd was er bij ons in de buurt een jongen die niet zoals de anderen met de voornaam mmar altijd met 'Prins' werd aangesproken. En de jongeren kennen 'The Artist formerly known as prince'.

Jovik

BR>Princen kan ook afgeleid zijn van een huisnaam. In de steden kende men vroeger huizen met de naam 'In de Prins van Oranje' of 'In de Prins van Luik'. De bewoner van zo een huis kreeg de naam Hendrik in de prins, Hendrik Prinsen. Chris Princen is echter dit jaar niet de prins, maar de koning van de rallysport in België.