Nood aan nieuw kiessysteem voor provincies

De Vereniging van de Vlaamse Provincies zegt dat het kiessysteem ondoorzichtig blijft. Veel verkozenen zullen hun zitje overigens niet innemen.

Belga

Nu de 411 zitjes in de provincieraad zijn toegewezen, maakt de VVP een balans op van de provincieraadsverkiezingen van acht oktober. De VVP heeft drie bedenkingen.

Ondoorzichtig

Zo is en blijft het systeem volgens de VVP ondoorzichtig. "Twee dagen na de verkiezingen waren er tussen districten nog zetels aan het schuiven omwille van de toepassing van het mechanisme van de apparentering (lijstverbinding)", merkt de VVP op.

De organisatie pleit daarom voor een herziening van het kiessysteem op provincieaal niveau waarbij het aantal districten gereduceerd wordt op basis van de feitelijke socio-economische realiteit, maar waarbij elke streek een gegarandeerde vertegenwoordiging heeft in de provincieraad.

Verkozen

Daarnaast werden op 8 oktober heel wat parlementsleden verkozen. Maar de kans is volgens de VVP vrij groot dat zij op 1 december de eed niet zullen afleggen en dat de opvolgers de volgende jaren de dienst zullen uitmaken. De VVP vindt dit systeem niet goed te praten. "In Wallonië is de regel: 'wie verkozen is, dient te zetelen'."