Vlaamse coalitie niet eensgezind over strijd hoge huurprijzen

Het voorstel van de federale regering om het systeem van de paritaire huurcommissies uit te breiden als strijdmiddel tegen de hoge huurprijzen krijgt op Vlaams niveau geen steun bij de VLD en CD&V.

Belga

De partijen sp.a en Spirit zijn wel gewonnen voor een uitbreiding.

Om de soms de pan uitswingende huurprijzen onder controle te houden, kwam de paarse regering een reeks maatregelen overeen. Eén ervan is de mogelijke uitbreiding van de paritaire huurcommissies.

Taak commissies

Die commissies kunnen de huurprijzen bijvoorbeeld negen jaar lang blokkeren in buurten waar de prijzen fel stijgen. Die commissies bestaan sinds vorig jaar al in Brussel, Charleroi en Gent. Een uitbreiding is mogelijk naar zeventien gemeenten.

De commissies kunnen bemiddelen bij geschillen tussen huurders en verhuurders.

Gewesten

De gewesten moeten het met de maatregel eens zijn, maar dat lijkt niet voor morgen. In

Gazet van Antwerpen

staat dat VLD voor het Vlaams gewest tegen bijkomende huurcommissies is. Ook de CD&V staat niet te springen.

De sp.a is wel voorstander en benadrukt dat de Vlaamse regering de knoop moet doorhakken.