Uitbaters Antwerpse vzw's krijgen meer tijd voor aanvraag vergunning

De uitbaters van belwinkels, club-vzw's, nachtwinkels en videotheken krijgen van het Antwerpse stadsbestuur nog tot 20 november de tijd om hun aanvraag voor een uitbatingsvergunning in te dienen.

Belga

In eerste instantie was 17 oktober de uiterste aanvraagdatum, maar die deadline werd door meer dan 500 van de 900 uitbaters niet gehaald.

De uitbatingsvergunning werd door veiligheidsschepen Dirk Grootjans in het leven geroepen om een beter toezicht te kunnen uitoefenen op deze instellingen die het vaak niet al te nauw nemen met de brand- en veiligheidsvoorschriften en die ook voor overlast zorgen.

De uitbaters kregen tot 17 oktober de tijd om een voorlopige uitbatingsvergunning aan te vragen. Na een gunstige controle door stadsdiensten, brandweer en politie zou dan een definitieve vergunning volgen.

Drie dagen na het verstrijken van de uiterste aanvraagdatum blijkt dat slechts 367 van de 900 uitbaters hun tijdelijke vergunning aangevraagd hebben. Om alle andere uitbaters een laatste kans voor het indienen van de aanvraag te geven, wordt de voorlopige maatregel met een maand verlengd tot 20 november.

De uitbaters die nog niet in orde zijn met hun aanvragen, krijgen bovendien een aangetekende brief toegestuurd met uitleg over wat van hen wordt verwacht. Wie ook na 20 november niet in orde is, loopt het risico de deuren te moeten sluiten.