NV Zeekanaal voert heffing in op gebruik jaagpad in Grimbergen

De NV Zeekanaal voert vanaf 1 januari in Grimbergen een heffing in op het gebruik van het jaagpad langs het Zeekanaal Brussel-Schelde, meer bepaald op de rechteroever tussen de Verbrande Brug en Humbeek.

BR>De NV wil hiermee het autoverkeer op dit jaagpad drastisch verminderen om de leefomgeving van de beide woonkernen te vrijwaren en de oevers te beschermen. Vooral het sluikverkeer van en naar Brussel stelt hier een groot probleem.

Personen die in Grimbergen hun woon- en/of verblijfplaats hebben aan de Oostkant mogen het stuk Oostvaartdijk tot de Kluisweg enkel berijden met een personenwagen of motorfiets mits ze over een vergunning beschikken. Deze dient aangevraagd te worden bij de NV Zeekanaal en kost 750 frank per jaar. Mits een voldoende argumentatie kunnen ook anderen een vergunning bekomen voor een bedrag van 2.500 frank per jaar. Gemeente- en hulpverleningsdiensten mogen gratis gebruik maken van het jaagpad.

Aangeboden door onze partners