Unizo wil discussie over opzegtermijnen en brugpensioen

Unizo wil dat bij het interprofessioneel overleg van dit najaar de aanzet wordt gegeven tot een discussie over de opzegtermijnen en het "vermeend" recht op brugpensioen.

Belga

De ondernemersorganisatie wil voorts dat er wordt afgestapt van het principe om vormingsinspanningen in loonmassa uit te drukken en wil dat men in de plaats kijkt naar het percentage werknemers dat vorming krijgt.