Pauze in strijd rond zitje in Veiligheidsraad

Na 35 stemmingen omtrent de toewijzing van een niet permanente zetel in de Veiligheidsraad hebben de Verenigde Naties zich een kleine week pauze gegund.

Belga

Ook donderdagavond eindigde de bittere strijd tussen Guatemala en Venezuela, om de zetel van Argentinië over te nemen, onbeslist.

Geen van beide landen kon aan de vereiste tweederdemeerderheid in de Algemene Vergadering komen. Guatemala strandde op 103 van de benodigde stemmen, Venezuela op 81 stemmen.

De groep van Latijns-Amerikaanse en Caraïbische landen, tot dewelke beide kandidaten behoren, heeft zich woensdag over een compromiskandidaat beraden. Maar noch Guatemala, de gedoodverfde favoriet van de VS, noch Venezuela, een bittere tegenstander van de VS, is bereid om de strijd te staken.

Volgens de VN komt er (pas) woensdag een nieuwe stemming. In 1979 hebben eveneens twee Latijns-Amerikaanse landen de Algemene Vergadering van de VN bijna twee maanden lamgelegd omdat zij hun kandidatuur voor een zetel in de Veiligheidsraad niet wilden laten vallen. Uiteindelijk aanvaardden ze dan toch Mexico als compromiskandidaat.

De vijf regio's van de VN hebben elk twee niet permanente zetels in de V-Raad, die om de twee jaar opnieuw worden toebedeeld. Vijf landen zetelen permanent en hebben een vetorecht: de VS, Rusland, China, Frankrijk en Groot-Brittannië.