Antwerpen stapt in pilootproject elektronische geboorteaangifte

In de loop van 2007 zal het voor kersverse ouders mogelijk zijn om in een ziekenhuis dat deel uitmaakt van het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen, elektronisch aangifte te doen van de geboorte van hun jongste spruit.

Belga

Voorlopig gaat het om één ziekenhuis. Na een gunstige evaluatie kan het project worden uitgebreid naar andere ziekenhuizen.

Het pilootproject van de elektronische geboorteaangifte is een initiatief van de federale overheid waarmee ze de verwerking van geboorteaangiften wil automatiseren en vergemakkelijken. Bij een geboorteaangifte zijn immers verschillende instanties betrokken, zoals het ziekenhuis waar de baby geboren wordt, de Algemene Directie Statistiek die het bevolkingscijfer bijhoudt en het Ministerie van Volksgezondheid.

Het doel van het pilootproject is de informatiedoorstroming tussen de verschillende niveaus te verbeteren. Indien het pilootproject in Antwerpen gunstig wordt geëvalueerd, kan het worden uitgebreid naar de andere steden en gemeenten.