Mijmering Assisenvoorzitter over sms-moord niet in dossier

Voor het Antwerpse Hof van Assisen vond vrijdag de burgerlijke afhandeling plaats van het proces over de moord op Stefanie De Mulder (18).

Belga

De advocaten van de tot levenslang veroordeelde Maura Van Lommel (46) en haar zoon Andy Hermans (24) hadden voorzitter Marc Sterkens gevraagd om de tekst van zijn "mijmering" aan het dossier toe te voegen, maar die verwierp dat verzoek.

Van Lommel en Hermans hebben beiden cassatieberoep aangetekend tegen hun veroordeling. Hun advocaten zijn van mening dat er procedurefouten gebeurd zijn. Assisenvoorzitter Sterkens was immers tijdens het proces in zijn eentje met de juryleden gaan overleggen in hun beraadslagingkamer zonder medeweten van de andere partijen.

Ook de persoonlijke mijmering die Sterkens na de voorlezing van het arrest had voorgedragen, is volgens hen een grond voor cassatie. In het arrest stond immers duidelijk dat het hof en de jury zich bij de beraadslaging over de straf niet hadden laten beïnvloeden door het incident in de beraadslagingkamer van de jury. Maar uit de wat giftige "mijmering" van de voorzitter, die hij na de voorlezing van het arrest voordroeg, bleek volgens de advocaten net het tegenovergestelde.

Ze hadden de voorzitter daarom gevraagd om de tekst van de mijmering aan het strafdossier te voegen, maar Sterkens ging daar niet op in. Hij stelde dat ze hun verzoekschrift maar tijdens de zitting hadden moeten neerleggen en niet achteraf.