Antwerpen vraagt negen bijkomende Lijnspotters aan federale regering

Het Antwerpse stadsbestuur gaat aan de federale regering vragen om negen extra stadswachten aan te werven. Zij worden ingezet ter versterking van het team Lijnspotters.

Belga

De aanvraag van Antwerpen kadert in de bijkomende maatregelen die de federale regering heeft uitgewerkt voor de aanpak van jongerencriminaliteit en waarvoor over heel het land 90 extra stadswachten worden ingezet.

In eerste instantie kan Antwerpen negen bijkomende stadswachten aanvragen. Wanneer na afloop van de oproep van de federale regering blijkt dat niet alle 90 stadswachten werden gereserveerd voor andere steden en gemeenten, kan de stad opnieuw een aanvraag indienen.

Maximaal kunnen er via het project van de federale regering 20 bijkomende, voltijdse stadswachten worden aangetrokken. In Antwerpen worden de stadswachten ingezet ter versterking van het project Lijnspotting.

Lijnspotters proberen op specifieke lijnen vandalisme en criminaliteit zoveel mogelijk in te dijken. Ze oefenen een sociale controle uit en verhogen daardoor de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de reizigers op het openbaar vervoer.