Antwerpen wil vervoersabonnement aantrekkelijker maken voor personeel

De stad Antwerpen wil afspraken maken met vervoersmaatschappijen De Lijn en de NMBS om een abonnement aantrekkelijker te maken voor het stadspersoneel. Momenteel krijgt het personeel 80 pct van het abonnement terugbetaald.

Belga

De stad wil graag evolueren naar een derdebetalersysteem zodat personeelsleden enkel nog de 20 pct die voor hun rekening blijft, op tafel moeten leggen.

Sinds 1 september 2006 krijgen medewerkers van de stad de kosten van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer voor 80 pct terugbetaald. Het stadsbestuur wil ervoor zorgen dat vanaf 1 januari de personeelsleden niet meer het volledige bedrag van het abonnement hoeven voor te schieten, maar enkel die 20 pct van de kostprijs die ten laste van het personeelslid blijft.

Deze derdebetalerovereenkomst moet ervoor zorgen dat het gebruik van het openbaar vervoer en het pendelen per abonnement aantrekkelijker wordt voor het personeel. Het schepencollege gaat dit voorstel ter goedkeuring voorleggen aan de gemeenteraad.