Rechter beslist erfenis d'Udekem d'Acoz in voordeel Patrick

De burgerlijke rechtbank in Ieper heeft vrijdag een vonnis geveld in de zaak rond de erfenis van wijlen Suzanna van Outryve d'Ydewalle.

Belga

Het proces was opgestart door Patrick d'Udekem d'Acoz, vader van prinses Mathilde, en gericht tegen zijn broers Henri en Raoul. De rechtbank volgde de stelling van Patrick over de intresten op de reeds gedane schenkingen.

De omvangrijke erfenis van de in 1983 overleden edelvrouw is nog altijd onverdeeld door de meningsverschillen tussen haar drie kinderen. Er zijn al diverse rechtszaken over de erfenis gevoerd.

Deze keer werd er geredetwist over de intresten op de schenkingen die de moeder tijdens haar leven had gedaan aan haar drie zonen.

De omvang van de schenkingen werd in 2004 publiekelijk bekendgemaakt in de Ieperse rechtbank toen Henri d'Udekem d'Acoz zich als burgemeester van Poperinge moest verantwoorden na klacht van zijn broer Patrick. Het Couthof in Proven, geschonken aan Henri, werd op 1,5 miljoen euro geraamd. De geschonken eigendommen aan Raoul werden door de raadslui toen op 1,1 miljoen euro geraamd, en het domein Losange voor Patrick op 0,8 miljoen euro.

De waarde van de schenkingen die Patrick ontving waren dus lager dan die van zijn twee broers. Hij is van mening dat op de waarde van die schenkingen intresten moeten worden betaald, waardoor zijn broers meer zouden moeten inbrengen in de onverdeeldheid om nadien voor een gelijkmatige verdeling van de erfenis te zorgen.

De rechter volgt de stelling. Of er beroep komt tegen de beslissing is nog niet bekend.