Nieuw vaccin helpt peuters van bronchiolitis af

Het is waarschijnlijk het laatste jaar dat kinderen met bronchiolitis Kerstmis in het ziekenhuis moeten doorbrengen. De reden is een nieuw vaccin dat volgend jaar in België verkrijgbaar is. Jaarlijks veroorzaakt het Respiratoir Syncitiaal Virus (RSV) bronchiolitis bij tientallen kinderen tot twee jaar. Ook dit jaar zijn de kinderafdelingen van de ziekenhuizen volledig bezet met jonge patiëntjes.

Sacha VAN WIELE

BR>Elk jaar slaat tussen november en maart bronchiolitis toe, vooral bij kinderen tot twee jaar. Peuters met longproblemen moeten door de besmetting zelfs voor enkele dagen worden opgenomen in het ziekenhuis.

In het UZ van Antwerpen zijn alle bedjes op de kinderafdeling bezet, 55 procent van de patiënten in de kinderafdeling uit kinderen met bronchiolitis. «Maar we maken dit jaar waarschijnlijk de laatste bronchiolitisepidemie mee,» zegt professor Hugo Van Bever. «Volgend jaar komt een nieuw vaccin op de markt. Dat wordt gebruikt bij kinderen die heel kwetsbaar zijn voor het RS-virus. Van oktober tot januari krijgen de peuters vier inspuiting met antilichamen. Zo snel het virus het lichaam binnendringt, wordt het vernietigd. Alle kinderen vaccineren is uitgesloten. De inspuitingen zijn heel zwaar en bovendien is de behandeling duur.»

RSV wordt verspreid door hoesten en niezen. Pasgeborenen zijn heel gevoelig, omdat de luchtwegen in diameter klein zijn. Bij een besmetting vernauwen de ventielen van de luchtpijp. De kinderen beginnen zwaar te ademhalen en te piepen.

In het UZ Antwerpen zit de kinderafdeling op dit moment over haar capaciteit. «Maar wat deze epidemie betreft is er geen reden tot paniek,» benadrukt professor Hugo Van Bever. «Het fenomeen herhaalt zich elk jaar en we hebben ons ook voorbereid. Enkel kinderen met longproblemen vormen een risico, maar de afgelopen jaren is niemand overleden aan bronchiolitis. De meeste kinderen vertonen enkel verkoudheidsverschijnselen. Bronchiolitis wordt behandeld met zuurstof, vocht en medicatie.»

Hoe bronchiolitis herkennen

Bronchiolitis begint met het vertonen van alle symptonen van verkoudheid. Dat gaat gepaard met snotteren en koorts. Later krijgt de peuter problemen met de ademhaling. Ademen gaat door het vernauwen van de luchtpijp heel moeilijk en het kindje begint te piepen. De hoest slaat over naar de longen. Als de peuter echt moeite moet doen om te ademen, is het aangeraden om de huisarts te contacteren.

De behandeling van bronchiolitis is redelijk eenvoudig. Daarbij wordt vooral gestreefd naar symptoombestrijding. Kinderen met longproblemen en die niet thuis kunnen worden verzorgd, worden in het ziekenhuis opgenomen.