Overeenkomst bij werknemers Nike

De circa duizend werknemers bij Nike genieten vanaf volgend jaar een arbeidsduurvermindering in de vorm van zes bijkomende verlofdagen. Onderhandelingen in die zin werden donderdagavond afgerond met een ontwerpakkoord. Op 5 januari legt de vakbond het akkoord voor aan de personeelsleden. "Het sectoraal akkoord voor de maritieme sector, waar Nike bij hoort, voorziet niet in een loonsverhoging maar wel in werktijdverkorting van één uur per week", licht LBC-vakbondsecretaris Paul Heykants toe. Het duurde even voor vakbond en Nike op dezelfde golflengte zaten.

Alex Kestens

BR>"Begin deze week kwam er een verzoeningsbureau aan te pas om een akkoord te bereiken. Nike wilde de arbeidsweek op 37 uur brengen. Daartegen hebben we ons verzet omdat op die manier de mensen van de nachtploegen maar een halfuur vermindering kregen." Dinsdag werd een beroep gedaan op een verzoeningsbureau, waarna Nike zich toch akkoord verklaarde met zes extra verlofdagen. De onderhandelingen van donderdag leidden ertoe dat de zes dagen vrij door de werknemers mogen worden opgenomen. De vakbond toonde zich ongelukkig over de bepaling in het ontwerpakkoord die inhoudt dat ziektedagen en dergelijke niet in aanmerking komen voor de toekenning van de extra dagen.