Forthbank creëert belangrijk precedent

Het omstreden Britse vrachtschip Forthbank is woensdagavond even na 23 uur uitgevaren uit de haven van Antwerpen met bestemming Madagascar. Wat er daarna met het schip gaat gebeuren, is nog onduidelijk. De milieu-organisatie Greenpeace claimt alvast een principiële overwinning: "Voor het eerst heeft een land stelling genomen inzake het internationale verdrag van Bazel, dat het transport van giftig afval van Noord naar Zuid regelt", zei woordvoerder Martin Besieux. "Volgens een brief van de Vlaamse overheid (OVAM) naar de eigenaar en de Indiase rechtbank riskeert de reder een correctionele veroordeling in ons land, als hij het schip in India laat slopen zonder het eerst grondig te hebben schoongemaakt."

Belga, Koen Lambrecht

BR>Greenpeace, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij en het Antwerpse parket wilden beletten dat de Forthbank naar India zou varen, omdat er aanwijzingen waren dat het schip daar zou worden gesloopt. De eigenaar, de rederij Andrew Weir Shipping, ontkent die plannen. Als bewijs werd het verzekeringscontract voorgelegd, dat loopt tot eind juni. In het kleine, uit 1973 daterende containerschip (434 TEU) zijn gevaarlijke stoffen verwerkt. Daarom mag de Forthbank volgens het Verdrag van Bazel niet ongekuist naar een ontwikkelingsland uitgevoerd worden voor sloop. Concreet steunt het optreden van de Belgische overheid op een Europese verordening die de uitvoer van gevaarlijk afval naar niet OESO-landen verbiedt. En een schip dat voor sloop is bestemd, wordt als afval beschouwd.

Bezorgd

Tijdens het 'normale' verblijf van de Forthbank in Antwerpen, werd beslag gelegd op het schip. Het parket vond echter geen strafbare feiten en kon het vertrek van het schip dus niet verhinderen. Het vertrek werd wel even opgehouden door de zeevaartinspectie, die het schip niet zeewaardig bevond. Er moesten eerst enkele herstellingen worden uitgevoerd vooraleer het schip mocht afvaren. In scheepvaartkringen wordt intussen bezorgd gereageerd. Het beslag op de Forthbank heeft wellicht voor een belangrijk precedent gezorgd. Er varen immers nog tientallen gelijkaardige oude schepen rond en het is maar de vraag of die op een verantwoorde wijze zullen worden gesloopt.