Ministers op zoek naar begrotingsoverschot

De federale ministers hebben zondag omstreeks middernacht de begrotingsgesprekken afgerond. Maandag zit de paarse ploeg opnieuw rond de tafel, ditmaal tot de finish.

Belga

BR>Het lijkt erop dat er nog ongeveer een miljard euro moet worden gezocht om een overschot van 0,3 procent van het bbp op de begroting 2007 te boeken. Verschillende minister benadrukten bij hun buitenkomst dat er een goede vooruitgang is geboekt. Bij PS-minister Laurette Onkelinx en Rudy Demotte viel te horen dat er een evenwicht is bereikt. Het is nu zoeken naar de overige 900 miljoen euro om aan het overschot te raken dat de regering wil boeken om naar het Zilverfonds te laten vloeien, luidde het. Begrotingsminister Freya Van den Bossche (sp.a) liet verstaan dat er nog geen evenwicht is, maar toonde zich optimistisch dat de regering de klus zal klaren. "Het is nog te vroeg om te zeggen dat er een evenwicht is", zei ze. "Er is ook pas een akkoord als er over alles een akkoord is". "We hebben vooral gewerkt aan het onder controle houden van de primaire uitgaven en de uitgaven van het RIZIV", stelde minister van Financiën Didier Reynders (MR). "We hebben ook gemerkt dat de fiscale inkomsten en de inkomsten uit de sociale zekerheid hoger uitvallen dan verwacht", zei hij. Over de verschillende geruchten die de ruchten doen over de intenties van de regering, stelde Reynders dat er sprake van kan zijn te raken aan de spaarboekjes. Wat een verpakkingsheffing betreft, zou het gaan om een uitbreiding op de bestaande heffing op drankverpakkingen. Ze zou er alleszins niet onmiddellijk komen. Eerst wil de minister met de sector praten. Om het laatste miljard te vinden, zal de regering wellicht een beroep doen op one shot operaties. Voorbeelden uit de voorgaande jaren waren de eenmalige bevrijdende aangifte - zeg maar de fiscale amnestie - en de regularisatie-operatie - ook bekend als de fiscale amnestie bis. Welke ingrepen de regering dit jaar zal doorvoeren, is nog niet gekend. Mogelijk gaat het om de verkoop van gebouwen. Zoals de voorbije jaren zal het dus ook dit jaar tot kort voor de beleidsverklaring van de premier in het parlement duren alvorens het begrotingswerk volledig is afgerond. Dinsdag wordt Verhofstadt om 15.00 uur in de Kamer verwacht voor zijn state of the union. Maandagnamiddag vindt een interministeriêle conferentie plaats met de ministers van begroting en financiën van de gewesten. De federale regering rekent op een bijdrage van 260 miljoen euro van de gewesten bij de begrotingsopmaak. De federale ministers zien elkaar alvast morgen weer om 16.00 uur aan de Wetstraat 16. Naast de opmaak van de begroting 2007 en de controle van het budget van dit jaar zal de state of the union van de premier een aantal maatregelen bevatten die de regering wil nemen op het vlak van bijvoorbeeld koopkracht of veiligheid. Ook huisvesting zal deel uitmaken van het pakket.