Wetenschappers ontdekken overwinteringsgebied kaalkopibis

Print
Een internationale expeditie, met onder meer Raf Aerts van de Afdeling Bos, Natuur en Landschap van de K.U.Leuven, heeft in Ethiopië het overwinteringsgebied ontdekt van de met uitsterven bedreigde noordelijke kaalkopibis.
De expeditie is tevens gestart met een sensibiliseringsactie om de lokale bevolking en administratie te betrekken bij het behoud van deze soort. Dat meldt de K.U.Leuven.

Van deze ecologisch waardevolle vogels bestaan nog nauwelijks vrij rondtrekkende exemplaren. In 2002 werd een populatie van 7 vogels gevonden in de Syrische woestijn nabij Talila-Palmyria. Die populatie breidde zich in 2006 uit tot 13. Het gaat volgens de onderzoekers om de laatste migrerende kaalkopibissen ter wereld. Met zendertjes ontdekte de expeditie begin oktober vier vogels terwijl ze overwinterden in een afgelegen, landelijk gebied zo'n 90 km van de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba.

Omdat in Ethiopië geen traditie van vogelvangst bestaat, vormt jacht geen onmiddellijke bedreiging. De soort is echter uitermate gevoelig voor pesticiden en vervuild water. In Ethiopië wordt nog steeds DDT gebruikt ,wat de kans op vergiftiging reëel maakt. Ook de overbegrazing kan een probleem worden. Door de kleine omvang van de broedkolonie blijft de toekomst van deze vogelsoort erg onzeker.