Test-Aankoop stelt leveranciers en netbeheerders in gebreke

Print
Test Aankoop stelt de energieleveranciers en netbeheerders in gebreke over de eindverantwoordelijkheid voor stroompannes. De organisatie legt tevens klacht neer bij de directie controle en bemiddeling van de FOD Economie tegen Electrabel, omdat die het akkoord over verkopen aan de consument niet naleeft.
Wat betreft de stroompannes zegt Test Aankoop dat de stroomleveranciers in hun algemene voorwaarden systematisch hun verantwoordelijkheid afwijzen. De netbeheerders stellen dat ze slechts aansprakelijk zijn in zoverre de klant bewijst dat de verdeler een fout heeft begaan en dat er een oorzakelijk verband is met de schade.

Volgens woordvoerder Ivo Mechels schrijft de organisatie al een jaar brieven naar de netbeheerders, de Vlaamse regulator Vreg en energieminister Kris Peeters. De verbruikersorganisatie wil nu dat er finaal iemand de verantwoordelijkheid opneemt. De ingebrekestelling is een eerste stap in een eventuele gerechtelijke procedure. Indien de leveranciers en de netbeheerders niet voldoen aan de eisen van Test Aankoop worden gerechtelijke stappen overwogen.

Electrabel
Over Electrabel luidt het bij Test-Aankoop dat Electrabel Customers Solutions (ECS) het akkoord met minister van Consumentenzaken Freya Van den Bossche niet respecteert, dat stelt dat er enkel schriftelijke en ondertekende contracten mogen worden gebruikt.

Volgens Mechels leeft ECS dat akkoord in Wallonië niet na.

Wat betreft de liberalisering in Wallonië stelt Test-Aankoop dat voor de verbruiksscenario's van 3.500 tot 5.000 kwH/j de liberalisering voor bijna 2/3 van de intercommunales een prijsdaling betekent.

Luxemburg, de Oostkantons en het Luikse blijken het minst interessant. Er wordt zelfs een stijging van de tarieven opgetekend, wegens hoge distributiekosten. In Brussel dient zich maar één concurrent aan voor ECS.