België voor de vijfde keer in VN Veiligheidsraad

Print
Vanaf 1 januari 2007 wordt België voor 2 jaar lid van de Veiligheidsraad. De Club telt 15 leden, 5 permanente en 10 niet-permanente leden.
Sinds het ontstaan van de Verenigde Naties in 1945 is het de vijfde keer dat België lid van de Veiligheidsraad wordt. De samenstelling, taak en bevoegdheden van de V-Raad worden in het Handvest van de VN behandeld.

Hoewel de Veiligheidsraad (VR) slechts één van de 6 hoofdorganen van de VN is, komt hij wel het meest in het nieuws. Artikel 7 van het Handvest somt de verschillende VN-instellingen op. Naast de VR zijn er de Algemene Vergadering, de Economische en Sociale Raad, de Voogdijraad, het Secretariaat en het Internationaal Gerechtshof. In artikel 23 van het VN-Handvest wordt de samenstelling van de VR verduidelijkt en de 5 permanente leden aangeduid.

Zoals bekend zijn dat de Volksrepubliek China, de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken (sedert 1991: Rusland), het Verenigde Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Frankrijk en de Verenigde Staten. Met andere woorden, de grote overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog.

Bij de verkiezing van de niet-permanente leden speelt de "billijke geografische verdeling" een doorslaggevende rol. Binnen de organisatie hebben zich dan ook regionale groepen gevormd die beslissen welke leden voor een niet-permanent lidmaatschap worden voorgedragen. Deze groepen zijn: de groep van West-Europese landen, de groep van Latijns-Amerikaanse en Caribische landen, de Afrikaanse groep, de Oost-Europese groep en de Aziatische groep.

Bij de oprichting telde de VN 51 staten en de Veiligheidsraad telde toen 11 leden. Op 17 december 1963 amendeerde de Algemene Vergadering het Handvest en werd het aantal leden van de VR naar 15 getild. Momenteel telt de VN 191 leden, maar het aantal VR-leden bedraagt nog steeds 15.