168.000 Vlamingen krijgen uitkering van Zorgverzekering

Print
Dit jaar zullen bijna 168.000 zorgbehoevenden van de Vlaamse zorgverzekering een uitkering ontvangen voor hun niet-medische kosten. Dat zijn er zes procent meer dan vorig jaar.
De totale vergoedingen aan zorgbehoevenden zullen dit jaar voor het eerst de 200 miljoen euro benaderen.

De helft van de de vergoedingen wordt bekostigd door de Vlaamse overheid, de andere helft met de bijdragen die elke Vlaming ouder dan 25 elk jaar moet betalen. Voor de meeste Vlamingen is dat 25 euro, bepaalde doelgroepen moeten maar 10 euro per jaar betalen. Vervotte herhaalt dat de bijdragen deze legislatuur niet zullen verhogen.

Ruim 100.000 of twee op de drie uitkeringen van de zorgverzekering gaan naar thuiswonenden. Die groep groeit met acht procent extra tegenover vorig jaar ook het sterkst.

Het aantal rusthuisbewoners met een uitkering van de zorgverzekering stijgt met 2,7 procent.

De Vlaamse regering wil zorgbehoevenden de kans geven zo lang mogelijk in hun vertrouwde woning te blijven en verhoogt daarom stelselmatig de vergoeding voor deze groep. In 2009 moet die vergoeding op hetzelfde niveau komen als deze voor de rusthuisbewoners.

Vervotte heeft ook het aantal uren gezinszorg voor dit jaar uitgebreid met 2,5 procent. Die uitbreiding is goed voor 236 nieuwe jobs. Ook volgend jaar komt er hier een uitbreiding.