Internetonderwijs voor zieke kinderen

Print
De Leuvense vzw Bednet start na de herfstvakantie met enkele pilootprojecten op het vlak van internetonderwijs voor thuisverblijvende, langdurig zieke kinderen.
De kinderen zullen via internet thuis onder meer rechtstreeks de les in de klas kunnen volgen, deelnemen aan groepswerk en documenten kunnen uitwisselen met de leerkracht. Bedoeling is het systeem vanaf volgend schooljaar op grote schaal aan te bieden.

Door te bouwen aan een gestructureerd virtueel onderwijsnetwerk voor langdurig zieke, leerplichtige kinderen tussen 6 en 18 jaar wil Bednet de leerachterstand bij deze kinderen zoveel mogelijk voorkomen. In de praktijk krijgen ze, ondanks de inzet van leerkrachten en vrijwilligers, immers geen of onvoldoende leerkansen. Bij de uitbouw van het project wordt samengewerkt met de overheid, de onderwijsnetten, de ziekenhuizen en de ziekenfondsen.

"Verspreid over Vlaanderen verblijven er honderden zieke kinderen langdurig thuis. We testen binnenkort bij een aantal van hen minstens twee verschillende systemen uit. Bedoeling is tot een systeem te komen dat op betaalbare wijze uitgeleend kan worden door de betrokken ouders", zegt Els Brys van de vzw Bednet. Hiervoor zal veel geld nodig zijn, maar hoeveel precies is nog niet duidelijk.