'Meer controles op rijden onder invloed drugs'

Print
Er moeten meer controles komen op het rijden onder invloed van drugs. Nu wordt er weinig gecontroleerd omdat de procedure voor een drugscontrole omslachtig is en zo'n 90 minuten kan duren.
Dat blijkt uit de ROPS-studie (Rijden Onder invloed van Psychoactieve Stoffen) van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) en de Universiteit Gent in opdracht van het Federaal Wetenschapsbeleid.

De onderzoekers pleiten ook voor een meer verfijnde alcoholtest.

In België wordt amper gecontroleerd op rijden onder invloed van drugs. Zo werden tussen 2000 en 2004 maar 3.810 pv's opgesteld.

Dat komt vooral omdat de huidige procedure "tijdrovend en ingewikkeld is". Een volledige test bestaat uit drie delen: een controle op uiterlijke kenmerken en een urinetest (beide door politie) en een bloedproef (door arts). Die hele procedure duurt op het terrein vaak 90 minuten. De onderzoekers pleiten alvast voor het gebruik van alternatieve testen (bv. speeksel- of zweettesten), maar het is nog wachten op de eerste volledig betrouwbare meetinstrumenten.

De onderzoekers vragen ook om de huidige drempelwaarden voor drugs in het bloed te verlagen.

Ook de alcoholtest is aan vernieuwing toe. De huidige methode is namelijk onvoldoende precies voor het meten van lagere alcoholgehaltes.