Geklasseerde pompen staan weer in Rotem

In de Kempenstraat in Rotem staan nog twee unieke waterpompen. Eén zeshoekige dorpspomp met sierornamenten staat aan de kerk en de andere aan het kruispunt met de de Schiervellaan. De waterpompen werden in 2005 als monument geklasseerd. En het stadsbestuur van Dilsen-Stokkem liet de pompen renoveren.

ksleurs

BR>

"De pompen zijn twee maanden uit het straatbeeld geweest voor zandstraling en renovatiewerken," zegt burgemeester Peeters. "Nu werden ze teruggeplaatst. De pomp aan de kerk werd 180 graden gedraaid, zodat ze met de waterbak in de richting van de kerk staat. Deze pomp is met voetbediening op het waterleidingnet aangesloten. Zo geeft de pomp na vele jaren opnieuw water."

Medewerkers van de dienst der werken zullen bij de waterpomp een toeristisch pleintje aanleggen met klinkers en rustbanken. Onder de pomp is een zeshoekige arduinen voet aangebracht.

Aangeboden door onze partners