Hamontse senioren zijn niet eenzaam

Het OCMW stelde in het dienstencentrum De Kring de resultaten van het behoeftenonderzoek bij haar senioren voor.

ksleurs

BR>

Onder de aanwezigen ook de 50 vrijwillige enquêteurs die in het voorjaar 423 Hamont-Achelse zestigplussers bezochten. “Belangrijke vaststelling van dit onderzoek: het sociaal weefsel is nog steeds sterk en het engagement om anderen te helpen blijft groot,” zegt OCMW-voorzitter Willy Mertens.

Het onderzoek wordt gevoerd door de Vrije Universiteit van Brussel in diverse gemeenten in Vlaanderen. Hamont-Achel is één van de eerste gemeenten in Limburg die de resultaten voorstelde.

Het onderzoek gaat over de behoeften en ook over de tevredenheid bij de senioren. De senioren kregen een uitgebreide vragenlijst voorgelegd. De resultaten van het behoeftenonderzoek worden gebruikt voor de opmaak van het Seniorenbeleidsplan Hamont-Achel voor de periode 2007. Het OCMW is erg blij dat haar oproep naar enquêteurs zo positief werd beantwoord.“Opmerkelijk is dat 70% van de ondervraagde zestigplussers nog lid is van een vereniging. Dat is ver boven het Vlaamse gemiddelde.

Ook kiezen onze senioren voor het vrijwilligerswerk en willen ze graag ingeschakeld worden in de zorgsector of inspringen om de kleine huiselijke problemen,die senioren soms hebben bij een ziekenhuisopname.”

Een op acht van de bevraagde senioren voelt zich soms eenzaam. “Dat is erg weinig en betekent de Hamont-Achelaar nog steeds oog heeft voor zijn buur.”