"Een derde van de aarde zal in 2100 woestijn zijn"

Print
Tegen 2100 dreigt extreme droogte een derde van onze planeet te treffen, zo staat in een alarmerend rapport. Een ander rapport waarschuwt dat de wereld miljardenschade zal oplopen als er niet snel iets wordt gedaan aan klimaatsverandering.
Volgens een door de gezaghebbende krant The Independent gepubliceerde studie van het studiecentrum van de Britse meteorologische dienst omtrent het klimaat, het Hadley Centrum, zal tengevolge van de opwarming van de Aarde tot de helft van de planeet te maken krijgen met droogte die het leven van miljoenen mensen bedreigt.

Een derde van de planeet zal extreme droogte kennen waarin landbouw onmogelijk is, aldus toonaangevende wetenschappers in een van de meest afschrikwekkende voorspellingen omtrent de potentiële gevolgen van de klimaatsverandering.

De resultaten van een supercomputer klimaatmodel zijn door co-auteur Eleanor Burke van Hadley vrijgegeven op de Conservatieve partijconferentie in Bournemouth en wekten verbazing en wanhoop op bij hulp- en ontwikkelingsorganisaties. Zij vrezen dat de ontwikkelingslanden het ergst getroffen zullen zijn.

"Een doodvonnis voor miljoenen mensen," zo haalde de krant Andrew Pendleton van Christian Aid aan.

Volgens de wetenschappers kunnen de bevindingen nog een onderschatting zijn.

Volgens The Independent blijkt uit een niet-gepubliceerde studie dat de droogte nog erger kan zijn indien koolstofcycli ook in het model worden opgenomen.