"Bedrijven moeten zelf werklozen opleiden"

Print
Bedrijven met vacatures die niet ingevuld geraken, kunnen meer doen dan klagen. De federale minister van Werk, Peter Vanvelthoven (sp.a), stelt hen voor een pact te sluiten met de VDAB en RVA.
De VDAB selecteert werklozen die voor de job in aanmerking komen. Het bedrijf geeft een opleiding. De RVA straft werklozen die zich niet aan de regels houden.

Vanvelthoven lanceert het voorstel als reactie op de vele klachten van bedrijfsleiders die zeggen dat ze ondanks honderdduizenden werklozen geen geschikte kandidaten vinden voor sommige functies. Nogal wat ondernemers voegen eraan toe dat ze bereid zijn zelf te investeren in de opleiding van die werkzoekenden.

De federale minister van Werk neemt hen op hun woord. De regionale VDAB levert goed werk, zegt hij. Maar het klopt dat "we nu nog te weinig instrumenten hebben voor werkgevers die zeggen zelf iets te willen doen". Hij wil daarom tewerkstellingscellen oprichten, waarin de ondernemingen, de regionale bemiddelingsdiensten en de RVA samen de knelpuntvacatures te lijf gaan.