Cassatie: veroordeling Féret (FN) bevestigd en definitief (1LEAD)

Print
Het Hof van Cassatie heeft woensdagnamiddag het cassatieberoep van Daniel Féret, de voorzitter van het Front National, verworpen. Féret had cassatieberoep aangetekend tegen een arrest van het Brusselse hof van beroep van 18 april 2006. Féret werd toen tot een werkstraf van 250 uur veroordeeld en hij mocht zich gedurende tien jaar niet meer verkiesbaar stellen.
Die straf is nu dus definitief