Mensen moeten vroeger nadenken over levenseinde

Print
Om de palliatieve zorgen beter ingeburgerd te maken, moet de bevolking mondiger worden. Dat is de strategie die de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen (FPZV) de komende jaren wil hanteren.
Een en ander werd toegelicht naar aanleiding van de Werelddag voor Palliatieve Zorg, die plaatsvindt op 7 oktober. De federatie stelt vast dat "nog steeds heel wat mensen op het einde van het leven allerlei behandelingen ondergaan die hen geen baat meer brengen" en dat er te laat wordt overgeschakeld op palliatieve zorgen om hen een comfortabel levenseinde te geven.

Daarom hamert de FPZV op het nut van een "vroegtijdige zorgplanning", waarbij mensen eerder in hun leven gaan nadenken over hoe ze het einde van hun leven willen beleven. Daardoor zouden ze steviger in hun schoenen moeten staan wanneer ze later in aanraking komen met therapeutische hardnekkigheid.