"Akkoorden met Frankrijk stellen toekomst SCK veilig"

Print
Het Belgisch Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) heeft akkoorden ondertekend met het Franse commissariaat voor atoomenergie.
Dat heeft minister van Energie Marc Verwilghen woensdag bekendgemaakt. De akkoorden stellen de toekomst van het SCK veilig, aldus Verwilghen.

Op het kabinet van Verwilgen werden woensdag drie bilaterale akkoorden ondertekend tussen het Belgisch Studiecentrum voor Kernenergie en het Franse Commissariat à l'Energie Atomique (CEA).

Het eerste is een algemeen akkoord waarin de principes van de samenwerking worden vastgelegd.

Het tweede akkoord regelt het ter beschikking stellen van personeel en de medewerking van het SCK aan de ontwikkeling van de nieuwe onderzoeksreactor 'Jules Horowirz'.

Het derde akkoord beslist dat het SCK en het CEA samen een haalbaarheidsstudie zullen voeren naar de ontwikkeling van een nieuwe experimentele onderzoeksreactor van de vierde generatie. Dit type reactor zal in de toekomst een belangrijke Europese rol spelen aangezien die veiliger zal zijn, er een beter beheer van het afval zal zijn en positieve gevolgen op de economie zal hebben.

Volgens minister Verwilgen toont de vraag van het CEA het internationaal belang van het SCK aan en bewijst het SCK dat het over enorme know-how beschikt.