Landuyt wil autokeuringscentra extra controleren

Print
Er komen extra kwaliteitscontroles bij de verschillende autokeuringscentra. Dat zegt minister van Mobiliteit Renaat Landuyt (sp.a) in een gesprek met het Touring-magazine Explorer.
Landuyt wil daarvoor rond de tafel zitten met de koepel van de keuringscentra GOCA. Ook de automobielverenigingen zoals Touring zullen hun inbreng hebben.

Sinds 1 mei 2006 is de autokeuring hervormd en geldt voor wagens die vier jaar oud zijn en zich voor de eerste keer aanbieden voor een technische keuring, dat ze pas na twee jaar terug moeten, op voorwaarde dat ze regelmatig onderhouden zijn en niet meer dan 100.000 kilometer op de teller hebben staan. Pas vanaf het achtste jaar moeten ze hoe dan ook jaarlijks naar de keuring.

"Doordat er minder wagens dienen gekeurd, komt er tijd om de keuring grondiger en correcter uit te voeren," stelt Touring.

Landuyt verklaarde nu aan Touring dat hij de kwaliteit van de keuringscentra nog verder op punt wil stellen door de invoering van een kwaliteitscontrole.
"Deze controle kan gebeuren door het vrijstellen van een aantal eigen personeelsleden die zich onafhankelijk kunnen opstellen en over de kwaliteit van de keuringsresultaten waken," aldus Touring. Maar het zou volgens de automobilistenorganisatie ook mogelijk worden dat externe bedrijven die over de specifieke kennis en technische controle-instrumenten terzake beschikken, daarvoor aangesproken worden. "Wij krijgen regelmatig klachten binnen over de autkeuringen en kunnen dit initiatief van de minister alleen maar toejuichen," luidt het.

Touring dringt er bij de minister op aan om de lange wachttijden bij de keuringscentra weg te werken. "Dit zou enerzijds kunnen gebeuren door de mogelijkheid te voorzien om op afspraak de wagen te laten keuren. Anderzijds zou de klantvriendelijkheid kunnen verhoogd worden door een hogere flexibiliteit."