Gezondheidsuitgaven van gezinnen stijgen fors

Print
De gezondheidsuitgaven van gezinnen zijn in acht jaar tijd met 66 procent gestegen. Dat is dubbel zo snel als het gezinsbudget. Zowat de helft van wat ten laste valt van patiënten, wordt betaald door ongeveer vijf procent van de bevolking.
De voorbije decennia remde de overheid haar uitgaven voor de gezondheidszorg af. Het gevolg is dat de patiënt nu meer betaalt. Dat staat niet uitdrukkelijk in "De evolutie van de uitgaven voor gezondheidszorg", een studie van het christelijk ziekenfonds (CM), maar het blijkt er wel uit.

In 1995 betaalden de gezinnen samen 3.688 miljoen euro aan eigen inbreng in de gezondheidszorg. In 2003 was dat bedrag gestegen tot 6.100 miljoen euro of 66 procent meer. Dat komt neer op een jaarlijkse groei van 6,5 procent en is ruim het dubbele van de groei van de gezinsinkomens.

Per hoofd betaalt de Belg ruim 600 euro per jaar, maar 100.000 patiënten leggen jaarlijks zelf meer dan 5.000 euro op tafel. De patiënt betaalt nu gemiddeld ongeveer 22 procent van de gezondheidskosten uit eigen zak; dat is het zowat het hoogste aandeel dat voorkomt in Europa.