Staatsveiligheid volgt fundamentalisten slecht

Print
"De Staatsveiligheid gedraagt zich tegenover het islamfundamentalisme niet als een inlichtingendienst, ze zamelt niet actief zelf informatie in. Ze heeft geen langetermijnvisie op dat extremisme en kan niet eens met zoekrobotten opzoekingen doen in haar eigen rapporten."
Dat schrijft het Comité I, dat de inlichtingendiensten controleert, in een nieuw verslag.

In 2001 had het Comité al gewaarschuwd dat de Staatsveiligheid "uit politieke correctheid" de problematiek van het moslimfundamentalisme in België zwaar onderschatte. Het Comité I pleitte toen voor een langetermijnvisie op het fundamentalisme. Er is ondertussen weinig veranderd.

Wat besluit het nieuwe rapport? Als het Comité I aan de Staatsveiligheid vraagt om een overzicht te geven van welke extremistische groepen, activiteiten en niet-gouvernementele organisaties zij volgt en welke analyses de Staatsveiligheid heeft gemaakt van het fundamentalisme, dan heeft de Staatsveiligheid daar twee maanden tijd voor nodig. Ze moet een analist vrij maken om die informatie op te zoeken.

Het Comité I besluit hieruit dat de Staatsveiligheid helemaal niet vooruitziend is: de Staatsveiligheid moet namelijk onmiddellijk op dringende vragen van overheden kunnen antwoorden.