Limburgse jeneverbes is met uitsterven bedreigd

Print
De jeneverbes, de symboolsoort bij uitstek voor de provincie Limburg, zal binnen 20 jaar volledig verdwenen zijn indien er geen gerichte maatregelen genomen worden om de enige Limburgse inheemse naaldhoutsoort in stand te houden.
Dat is de conclusie van een onderzoek dat het lab voor bosbouw van de Universiteit Gent in opdracht van het Limburgse provinciebestuur uitvoerde. Het onderzoek wees uit dat het aantal vindplaatsen van de jeneverbes op 20 jaar tijd in de helft van de gevallen met 50 procent is gedaald. In 20 procent van de gevallen is de soort zelfs al helemaal verdwenen.

Op dit ogenblik zijn er nog maar drie grote populaties van de jeneverbes in gans Limburg. "Maar ook hier zijn de voorbije 20 jaar tussen de 35 en de 75 procent van het aantal struiken verdwenen", aldus de onderzoekers.

De Limburgse gedeputeerde voor Leefmilieu en Natuur Frank Smeets (CD&V) luidt de alarmbel. Volgens hem staat de trots van de Limburgers voor de jeneverbes in schril contrast met de huidige toestand. Toch meent Smeets dat het aan de hand van actiegerichte maatregelen mogelijk moet zijn om de jeneverbes van de ondergang te redden.