Leven onder ijslaag doet NASA dromen

Een expeditie van Belgische, Russische en Franse wetenschappers hebben bacteriën gevonden onder de vier kilometer dikke ijslaag van Antarctica. Dat heeft de Britse krant de Times vrijdag gemeld. De ontdekking is vooral belangrijk omdat het aantoont dat het nuttig kan zijn naar leven te zoeken in de ijslagen elders in het universum.

Belga

BR>De bacteriën werden gevonden in een ijskern, die vanuit een diepte van 3.600 meter omhoog werd gehaald. Dit vond plaats boven het Vostokmeer, een in '74 ontdekte zee vier kilometer onder de ijsmassa van Antarctica. De druk van het ijs en de warmte van de aarde zorgen ervoor dat deze zeeën, er zijn er zo'n 70 bekend, niet volledig toegevroren zijn. Ze ontstonden zo'n half miljoen jaar geleden, toen de aarde een warmer klimaat kende.

Het is nog niet duidelijk of de bacteriën nog leven, zo meldde het Amerikaanse vaktijdschrift Science vrijdag. «Indien ze leven is het in een soort rusttoestand», zo citeerde Science de Amerikaanse bioloog John Priscu, die de ijskegel onderzocht. De vorsers denken dat de organismen met de wind zijn meegevoerd uit Zuid-Amerika ofwel zelfstandig in de zoetwaterzee zijn ontwikkeld.

De ontdekking is bijzonder interessant voor de experten van de ruimtevaartorganisatie NASA. Wetenschappers vermoeden dat er op Europa, een van de manen van de planeet Jupiter, eveneens dergelijke oceanen onder de dikke ijslaag bestaan. De ontdekking in Vostok opent de weg voor onderzoek naar leven in deze ijzeeën op Europa.