Flexibiliteit in Limburgse bedrijven moet afgekocht

Er is

no such thing as a free lunch

, concludeert het VKW op basis van vergaarde cijfers uit een faxopinie naar de flexibiliteit in het Limburgse bedrijfsleven. Flexibiliteit moet altijd 'afgekocht' worden. «Hierbij is het eigenaardig te moeten vaststellen dat niet alleen voor de flexibiliteit die van de werknemer gevergd wordt een hoge prijs dient te worden betaald,» aldus Gert Schreurs van het VKW, «maar dat ook de meerkost van flexibiliteit waarvoor de werknemer zelf vragende partij is, vaak geacht wordt door de werkgever te worden opgehoest.» Diensten aan het personeel (gymzaal, kinderopvang, wasserij, boodschappen) stimuleren de flexibiliteit maar er dient te worden nagegaan in hoeverre gezamenlijke initiatieven kunnen genomen worden. Uit de enquête blijkt immers duidelijk dat – hoewel tal van ondernemingen het idee an sich interessant vinden - het leveren van zulke diensten voor de meeste individuele bedrijven moeilijk te organiseren valt. Samenwerking tussen bedrijven die gelegen zijn op hetzelfde bedrijventerrein of webwinkels kunnen hier uitkomst bieden.

DBi

BR>Van de meest gangbare vormen van arbeidsflexibiliteit (zie grafiek) blijkt deeltijdse arbeid het meest te worden toegepast bij Limburgse bedrijven. De interne organisatie van deze flexibiliteitsvorm blijkt echter een aanzienlijk probleem te zijn (uurroosters, organisatie productieproces, wat bij plotse werktoename?). Tekenend hiervoor is dat firma's die geen deeltijdse arbeid toepassen, dit vooral doen omdat zij vinden dat hun organisatie zich daartoe niet leent. Ook het vinden van vervangers en de relatieve inflexibiliteit (kwartaalgrenzen, weekgrenzen) zijn probleempunten. Dat blijkt uit cijfers van het VKW gebaseerd op een faxopinie bij haar leden.

Uitzendarbeid blijkt, ondanks dat dit voor heel wat bedrijven niet toegelaten is (bouw, hout), zeer populair te zijn als flexibiliteitsvorm (77%). De helft van de bedrijven heeft meer dan 5% uitzendkrachten in huis. Bedrijven die geen uitzendarbeid toepassen halen hiervoor als reden vooral het vereiste opleidingsniveau en de lange duur van de opleiding aan.