VEV: «LUC mag niet uitbreiden»

«Het streven van het Limburgs Universitair Centrum naar transnationale samenwerking met de Universiteit Maastricht is een lofwaardige blijk van ondernemingszin bij het bestuur van die universiteit, maar voor ons mag dat toch niet leiden tot een uitbreiding van het studieaanbod aan het LUC,» zegt Isabelle Cortens van de studiedienst van het Vlaams Economisch Verbond.

L.S.

BR>Cortens presenteerde gisteren samen met directeur Eric Vermeiren van de VEV-studiedienst een omstandige nota met de visie van de Vlaamse werkgevers op de toekomst van het hoger onderwijs in Vlaanderen.

Naast de noodzaak om hoedanook de universitaire en hogeschoolopleidingen in te passen in de internationaal geldende onderverdeling van

bachelors

,

masters

, en

doctors

, pleit de VEV-studie ook voor een 'flexibilisering van het curriculum' en een modulaire structuur. Dat betekent dat het ook tijdens het studiejaar mogelijk moet worden over te stappen naar een andere richting zonder dat de afgelegde weg tot dan toe helemaal verloren gaat.

Ook de permanente vorming moet een volwaardige opdracht worden, vindt het VEV. Het voorstel is hier dat alle afgestudeerden een vormingskrediet krijgen, een 'onderhoudscontract' dat hun het recht geeft om op gezette tijden hun kennis weer op peil te brengen.

Het VEV wil de universiteiten ook verplichten aan een systeem van interne kwaliteitszorg te werken, en stelt zelfs voor om in afwachting van zo'n systeem de financiering van de universiteiten voor vijf jaar te bevriezen. In die tijd moet de academische wereld er zelf in slagen de 'impliciete' kwaliteitsnormen die nu worden gehanteerd te vervangen door expliciete normen.